За нас: Адвокатско дружество Харизанов и Панчева

 

 

 

 

 

Адвокатско дружество "Харизанов и Панчева" е вписано с номер 2000037310 с решение на АС No. 41 от 17.12.2013 г. Дружеството обслужва международни и български компании. Ние сме малка кантора и сме тясно специализирани в 4 области: инвестиции в недвижими имоти, учредяване на търговски дружества и последващото им корпоративно обслужване, медиация и имиграционни услуги.

Адвокат Явор Харизанов е завършил СУ "Св. Климет Охридски" през 2006 г. До 2009 г. работи в областта на телекомуникациите, а от 2009 г. и е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Практикува основно в търговско, дружествено, облигационно и вещно право. От м. Септемви 2019 г. адв. Харизанов е избран за член на управителния съвет на СНЦОП "Обединение на свободните адвокати", чиито цели са защита на правата на адвокатите, издигане на авторитета и осъвременяване на на адвокатурата. Адвокат Харизанов е ангажиран с въвеждането на електронното правосъдие - през 2019 г. той участва като представител на адвокатската общност в работата на Висшия съдебен съвет. През м. Февруари 2020 г. е избран за делегат на Софийска адвокатска колегия в Общото събрание на адвокатите в страната и съответно участва в работата на събранието. Учредител на сдружение "Правосъдие за всеки". Владее английски език.

Адвокат Десислава Панчева е завършила СУ "Св. Климет Охридски" през 2009 г. До 2010 г. е вписана като младши адвокат в Софийска адвокатска колегия, а от 2012 г. е пълноправен член на колегията с практика основно в областта на гражданското право и процес, интелектуалната собственост, търговското, облигационното и вещното право. Владее английски език.

Адвокат Петромир Кънчев е член на Софийска адвокатска колегия от 2000 г. Стажант в американската адвокатска кантора “Sherrard, McGonagle Tizzano and Lind” в гр. Сиатъл САЩ (2000). Стипендиант на Conflict resolution Center San Diego, California, САЩ. Практикува в областта на имиграционното право.

Адвокат  Деница Иванова e вписана в Софийска адвокатска колегия. Асоцииран партньор към Адвокатско дружество „Харизанов и Панчева” със стаж от 11 години. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски” през 2009 г. Специализирана в областта на Административното право и процес, Гражданско и Търговско право, Вещно право, Семейно и наследствено право. Чужди езици: Английски език, Италиански език. Докторант по Административно право и процес към Институт за държавата и правото – БАН, статии и публикации в областта на Административното право и процес.

Ние анализираме всеки казус, с който се сблъскваме без значение степента на неговата сложност. За всяко наше действие, ние правим оценка на риска вместо нашите клиенти. Комбинацията от правна компетентност, стратегическа визия и търговска практичност ни дава възможност да бъдем търсени партньори по редица инвестиционни проекти. Дейността ни е до голяма степен съсредоточена и в сферата на търговското право и инвестициите с недвижимите имоти. Ние осигуряваме адекватно и ефективно представителство при водене на преговори с трети страни, решаване на извънсъдебни спорове и постигане на всякакъв вид споразумения. Кантората разполага с изградена мрежа от професионалисти от всички сфери на бизнеса, вкл. адвокати, специализиращи в различна област на правото, нотариуси, счетоводители, брокери, одитори, представители по индустриалната собствености др. От 2019 г. ние разработваме сътрудничество с Ева Кикерезова в областта на медиацията. Адвокатско дружество "Харизанов и Панчева" е създател на онлайн-платформата за адвокатски услуги BezGishe.bg, която поддържаме и оперираме. Това е уеб-базиран инструмент, чрез който могат да бъдат предоставени някои по-опростени адвокатски услуги, които не са свързани с голям материален интерес и не изискват личен контакт.

Нашият офис се намира в гр. София 1113, на бул. Шипченски проход 18 - Бизнес център "Галакси", блок А, ет. 3 (карта).