За нас като адвокати

Адвокатско бюро Явор Харизанов има ангажимент към редица големи международни и български компании. Ние сме склонни да се наемем с най-сложните и трудни юридически и бизнес предизвикателства и се стремим да бъдем в максимална степен полезни на всичките си възложители, без значение техния статут. Въпреки, че нашите клиенти са предимно търговски дружества, ние като адвокати обслужваме и множество на брой физически лица и то не само от България.

Ние анализираме абсолютно всеки случай, с който се сблъскваме без значение степента на неговата сложност и изисквания времеви ресурс за извършването на анализа. За всяко наше действие, ние винаги правим оценка на риска вместо нашите клиенти. При разрешаване на спорове ние не действаме безкомпромисно, а търсим оптималните варианти, които ще са в най-голяма степен в интерес на нашите възложители. Считаме, че това е начинът, по който следва да действа един адвокат. Ние говорим откровено и не се стремим да бъдем законотворци за сметка клиентите си. Тази комбинация от правна компетентност, стратегическа визия и търговска практичност ни печели все повече партньори, които търсят помощта ни във връзка с проекти, чиято висока стойност надхвърля обичайната за Република България, както и при решаването на изключително сложни случаи.

Дейността ни е до голяма степен съсредоточена и в сферата на недвижимите имоти и строителството, интелектуалната собственост, търговското, облигационното и трудовото право. Ние осигуряваме адекватно и ефективно представителство при водене на преговори с трети страни, решаване на извънсъдебни спорове и постигане на всякакъв вид споразумения. Ние осигуряваме достъп до изградена от нас мрежа от професионалисти от всички свързани с бизнеса сфери в Република България. Това са редица адвокати, нотариуси, счетоводители, брокери на недвижими имоти, одитори, частни съдебни изпълнители и представители по индустриалната собственост от почти всички областни градове.

Нашият най-голям приоритет представляват клиентите, на които осигуряваме абонаментно правно обслужваме. Ние поддържаме тесни приятелски отношения с множество компании, за които работим усърдно от години и чието доверие сме спечелили през всичкото това време. Това е един кръг от чуждестранни и български търговски дружества, за чиито дела ние в качеството си на адвокати следим почти непрекъснато и чийто интереси се стемим да защитаваме без изрична заявка и без изрични договорки, тъй сякаш това са нашите лични дела. Това са дружества, за които едновременно текат множество на брой законови и договорни срокове и чиято дейност е твърде широка за да бъде поверена само на едно или две лица.

Нашият офис се намира в София, но ние ефективно и трайно сътрудничим с адвокати от цяла България.


Акцентът на нашата дейност пада върху търговското  и дружественото право и недвижимите имоти именно поради рязкият икономически растеж, който Република България отбеляза в последните няколко години.