Жалба до Комисията за защита на конкуренцията
  • Адвокатска кантора "Харизанов" изготвя сигнали, искания и жалби до Комисията за защита на конкуренцията в случаи на нелоялна конкуренция, нелоялно привличане на клиенти, злоупотреба с търговското име на клиентите или в случаите на имитация.
  • Жалбите до Комисията за защита на конкуренцията са насочени срещу практики за споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и всякакви други актове и действия, които могат да доведат до нарушаване на конкурентното право.
  • Жалбите се адресират до Комисията за защита на конкуренцията, която работи изключително бързо, точно и адекватно. Комисията за защита на конкуренцията издава решения, които аргументира детайлно и то в много кратки срокове, като в почти всички случаи стига до същността. Би могло да се каже, че Комисията за защита на конкуренцията е един от най-добре работещите държавни органи, като този факт е признат от редица наши клиенти-търговци.
  • Адвокатската кантора предприема съответните действия в случаите, когато:

- съществува въвеждане в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти.
- има заблуждаваща реклама, както и неразрешената сравнителна реклама.
- се предлагат на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.
- се използва фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.
- се използва домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите.