ИМИГРАЦИОННИ УСЛУГИ

За граждани на ЕС

 • Кандидатстват за документ за пребиваване
 • Представят здравна застраховка
 • Представят договор за наем и доказателства за наличност на достатъчно парични средства
 • Административната процедура отнема 3 работни дни, считано от представянето на всички документи

За граждани на UK и други държави, извън ЕС

 • Кандидатстват за Виза C (до 90 дни), която позволява многократно влизане в страната или
 • Кандидатстват за Виза D (6-12 месеца), след което могат да кандидатстват за документ за пребиваване
 • Процедурата за кандидатстване за Виза D е улеснена за лица, които се занимават с търговска дейност.
 • Процедурата за издаване на Виза C трае около 10 работни дни.
 • Процедурата за издаване на Виза D трае около 30 работни дни.

Предимства

 • Разрешението за пребиваване е предпоставка за кандидатстване  за статут на българско местно лице за данъчни цели (с престой над 183 дни годишно).

Цена: 

 • За Visa C - 1000 евро (консултантска такса)
 • За Visa D - 1100 евро (консултантска такса)
 • За граждани на ЕС: 400евро (консултантска такса)