Договор за продажба на уеб-сайт

  • Изготвянето на договор за продажба на сайт изисква редица познания от страна на юриста, свързани със спецификите при поръчката, прехвърлянето и ползването на домейн. Например собствеността върху домейна е нещо, което не съществува в правото. Едно лице има право само да ползва определен домейн, но не и да бъде собственик на домейна. След като прекрати периодичното му заплащане, ползвателят губи правото да ползва домейна. От друга страна сайтът представлява определено съдържание, което се намира да някакъв сървър. Части от това съдържание са достъпни публично през домейна а други не са. Върху това съдържание собственикът на сайта може да има различни по вид авторски права.
  • Намиращата се на настоящия адрес бланка за договор бе премахната поради това, че този вид договори са сложни договори, не са уредени в закона и подписването им без да бъде ясно и точно съобразено съдържанието им със спецификите може да доведе до увреждане интереса на една или друга страна.
  • Ние извършваме цялостна услуга по изготвяне и оформяне на договор за продажба на сайт и отстъпване на домейн, цената на която е в зависимост от интереса, т.е. цената по договора:

ЦЕНИ:

а) при интерес до 1000 лв. - 100 лв.

б) при интерес от 1000 до 10 000 лв. - 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

в) при интерес от 10 000 до 50 000 лв. - 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

д) при интерес от 50 000 до 100 000 лв. - 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

е) при интерес над 100 000 лв. - 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;