Договор за дистрибуция чрез онлайн магазин

ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ОНЛАЙН

Все по-често в практиката търговците извършват дейността си чрез онлайн магазини като разработват тези уеб сайтове и предлагат продуктите на определена марка, производител или друг търговец. Това представлява вид дистрибуторска дейност като в някои от случаите, търговците действат от свое име и за своя сметка, а в други от свое име и за сметка на титуляра.

ПОДГОТОВКА

Изготвянето на такъв вид договори изисква не само познания в областта на търговското право, а и познаване на техническите специфики във връзка с изработването на съответните сайтове онлайн магазини, оптимизацията, ползването на логото или търговската марка на титуляра, условностите, свързани с плащане и доставка, задълженията на страните във връзка със Закона за защита на потребителите, гаранционните срокове, удовлетворяването на рекламациите, риска от случайно погиване на вещите, ценообразуването и други подобни въпроси, за които много често и двете страни се оказват неподготвени.

ИЗГОТВЯНЕ НА ДОГОВОРА

Изготвянето на такъв вид договори отнема време, тъй като въпросите, свързани с онлайн магазините следва често да се дискутират с титулярите, които в много от случаите трудно се ориентират с понятия от уеб сферата. Ние можем да предложим помощ на клиентите си в тази насока и да изготвим договори, които едновременно да изглеждат добре за другата страна, но в същото време да защитават и интересите на дистрибутора, който обикновено е страната, която се наема с изработката на уеб сайта, на който се намира съответния онлайн магазин и следователно влага много повече време и ресурс.

ЦЕНА

Цената за изготвяне на такъв вид договор обикновено възлиза на около 300 лв., като в отделни случаи може и да достигне и 450 лв. Срещу цена от 150 лв. предоставяме базова версия на договора с указания за съответните модификации съгласно спецификите на дейността на конкретния клиент.